person_outline
search

bannersokolka1

Historické dny na Tvrzi Kurovice

Dne 3.6. a 4.6. 2017 pořádáme další ročník Historických dnů na Tvrzi Kurovice. Můžete shlédnout šerm, historický tanec, oborné přednášky, připojit se k soutěži šermířských choreografií Mortschlag nebo si poslechnout dobovou hudbu.

Nedaleko Holešova v centru obce Kurovice stojí téměř neznámá goticko-renezanční tvrz.

Po oba dny je připraven bohatý program: mimořádné prohlídky tvrze, cyklus odborných přednášek, šermířská soutěž, tanec či ukázky historických řemesel. A k tomu všemu bude hrát historická hudba.  Máte tedy mimořádnou možnost navštívit tuto unikátní architektonickou památku.

Tvrz Kurovice na Holešovsku, zmiňovaná již v roce 1275, náleží z architektonického hlediska k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Je unikátní především díky dochovanému středověkému zdivu v samotném jádru tvrze. Za pozornost také stojí kamenická výzdoba v interierech a zcela zřejmá stopa přestaveb jednotlivých slohů od středověku přes renesanci až po baroko. Kolem samotné budovy se z části dochovalo opevnění.Posted: 2017-05-18 09:43:42