person_outline
search

bannersokolka1

Zámecká Dyje u Lednice - plavby po řece

Plavba po Zámecké Dyji zprvu připomíná amazonskou džungli, v Lednici naopak protéká skvostem zahradní architektury - zámeckým parkem. Z říční hladiny se naskýtají jedinečné pohledy na park, zámek, minaret nebo Janův hrad, patřící do souboru památek UNESCO.

Na říčním kilometru 39,7 odbočuje u vesnice Bulhary jižní rameno Dyje, zvané Zámecká Dyje, v délce 11 km. Pro plavbu po Zámecké Dyji ve vlastní lodi je nutno přenést hráz u stavidla, obdobně je třeba při zakončení plavby po Zámecké Dyji přenést hráz u vtokového objektu do Dyje. Plavbu na tomto úseku Dyje je třeba ukončit nejpozději v Břeclavi, odkud řeka teče hraničním pásmem až k ústí do Moravy.
Hned za Bulhary u jezu odbočuje vpravo koryto umělé Zámecké Dyje, protékající Lednicko-valtický areál. Na levém břehu se u Nejdku nachází i tábořiště. Hned u něj je nízký jízek a most. Úzkým, místy zarostlým korytem proplujete k přístavišti výletních lodí v areálu. Od Janova hradu je to po vodě už jen kousek zpět do Dyje. Můžete se ještě občerstvit u kiosku a pak přenést stavidlo a vrátit se zpět do hlavního toku řeky Dyje.

Romantickou plavbu zámeckým parkem a lužním lesem, tajemnými meandry staré Dyje si můžete vychutnat také plavbou výletními loděmi. Pravidelné plavby se pořádají po celý rok. V zimě se zde pořádají „plavby se svařákem“.

Pod Ladnou nedaleko Břeclavi se na ř. km 26,7 je nutné přenést vysoký jez (vlevo). Za Břeclaví vplujete do přírody lužních lesů, kde vás čeká dobrodružství v soustavě slepých ramen a spojovacích kanálů. Pokud vplujete až do Moravy, můžete plavbu ukončit na prvním mostě u Moravského Svätého Jána.Posted: 2016-10-07 08:44:23