person_outline
search

Zámek Doksy

Nejstarší částí zámku v Doksech je západní renesanční křídlo s bohatě zdobeným průčelím. Střední část s opěrnými pilíři je raně barokní. Východní křídlo s dominantní věží s cibulovitou bání nese stopy úprav z doby kolem roku 1700. Na trojkřídlý zámek navazuje park a hospodářské budovy.

Zámek začal po roce 1553 stavět Jan z Vartemberka. Po bitvě na Bílé hoře zámecký objekt několikrát vydrancovalo císařské vojsko, poté jej získal Albrecht z Valdštejna, po jeho smrti se majitelem panství stal Walter Buttler. Zámek byl stavebně dokončen až na počátku 18. století za Valdštejnů. Poslední radikální úpravy se uskutečnily na začátku minulého století.
 
V západním křídle zámku v Doksech vzniká expozice nazvaná Labyrint strašidelných pohádek. Veřejnosti by měla být přístupná od května roku 2017. Zámek z 16. století není zatím běžně přístupný, konají se v něm jen jednorázové akce. Časem by v zámku měl vzniknout multifunkční sál, kterým by začínal prohlídkový okruh zaměřený na historii a prezentaci Doks a partnerského města Bad Muskau. Do zámku by se měly v budoucnu přesunout i Muzeum Čtyřlístku a městská knihovna.


Posted: 2016-10-16 04:18:57