person_outline
search

bannersokolka1

Jezerní vyhlídka Horní Planá

Dřevěná rozhledna asi půl kilometru od Horní Plané stojí v nadmořské výšce 800 m n. m. A že se jedná o mini rozhlednu, dokazují její rozměry – vysoká je celkem 9 metrů a na vyhlídkovou plošinu ve výšce 5 metrů vede pouhých 21 schodů.

Původní snahy vztyčit v horní části katastru města Horní Planá rozhlednu spadají na počátek tohoto tisíciletí, kdy byla tato myšlenka zanesena ve strategických dokumentech rozvoje města. Ke skutečné realizaci výstavby rozhledny však došlo až na jaře 2016.
 
Výhled je kruhový, i když severním směrem pouze na pastviny a lesy vojenského újezdu Boletice. Na jihu uvidíte hladinu Lipenské přehradní nádrže a za ní Vítkův kámen i zdvihající se hřeben Šumavy s vrcholy Smrčina, Hraničník, Studničná a se svými 1378 metry také nejvyšší vrchol Šumavy na české straně, horu Plechý. Výhled je samozřejmě i na rodné město šumavského spisovatele a malíře Adalberta Stiftera, Horní Planou. Nad městem se vypíná vrch Dobrá voda se "zázračným" pramenem a poutním kostelem Panny Marie Sedmibolestné.


Posted: 2016-10-17 21:39:54