person_outline
search

bannersokolka1

Podzemní kryt Folimanka v Praze pod Karlovem

Jednou za měsíc si můžete prohlédnout labyrint chodeb a místnůstek s technickým zázemím v podzemním krytu Folimanka. Bunkr je volně přístupný, takže každý návštěvník si může zvolit libovolnou délku prohlídky i její tempo. Kryt byl vybudován v období studené války.

Podzemní kryt vzniklý na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století má vlastní studny, toalety a ošetřovnu, samostatný agregát zajišťuje osvětlení a vytápění, větrání probíhá pomocí přetlaku. Má pancéřové dveře, vlastní studny a vlastní funkční agregát o výkonu 30 kW, je osvětlený, vytápěný, okysličovaný takzvaným přetlakem a v udržovaném stavu.

Chodby jsou v součtu dlouhé 125 metrů a rozlohou 1 332 m2 je největším krytem v Praze 2. Kapacita krytu je 1300 osob, zásoby by umožnily lidem přežít po dobu 72 hodin. Bunkr je v dobrém technickém stavu a v případě nebezpečí by mohl okamžitě sloužit původnímu účelu.

Expozice je průběžně doplňována ve spolupráci se Speleologickým klubem Praha a Správou služeb hlavního města Prahy, která pro Městskou část Praha 2 zajišťuje údržbu objektu.

Prohlídky se konají obvykle 1x v měsíci v sobotu od 9 do 15 hodin. V druhé polovině roku 2016 bude v prostoru krytu otevřena nová expozice Správy služeb hl. m. Prahy k protipovodňové ochraně Prahy s názornými ukázkami protipovodňových bariér.Posted: 2016-11-19 08:08:00