person_outline
search

bannersokolka1

Koncert pro krále - středověké zpěvy výroční, obřadní a obchůzkové

Koncert pro krále bude spojen s krátkým slyšením v původní audienční královské síni, která byla právě k těmto účelům vystavěna již ve 13. století.

"PŘIŠLIŤ JSME NA ČEST ZPÍVAJÍCE..."
Středověké zpěvy výroční,obřadní a obchůzkové.

Koncert pro krále bude spojen s krátkým slyšením v původní audienční královské síni, která byla právě k těmto účelům vystavěna již ve 13. století. Soubor Ludus Musicus pod uměleckým vedením Františka Běhounka interpretuje středověkou hudbu autentickým způsobem nejen v hudebním projevu ale i kostýmově a pohybově. Samozřejmostí jsou repliky gotických hudebních nástrojů. 

Dobovými skladbami a písněmi vrcholného středověku dokreslí koncert adventní náladu klidného předvánočního času.

soubor
LUDUS MUSICUS

Anna MATLOVÁ -  flétna, šalmaj, zpěv
František BĚHOUNEK - loutna, žaltář
Ondřej KULHAVÝ - zpěv, mluvené slovo
Přemysl URBAN - zpěv, bicí
Radka URBANOVÁ - zpěv, bicí
Beáta ALTIOR - vialo, žaltář, zpěv
Damián ALTIOR, Jáchym DOLEŽAL zvonky, fanfrnoch,

V programu "Adventního koncertu " zazní středověké konduktové písně výroční, obřadní   
a obchůzkové z Vyšebrodského rukopisu A. D. 1410, z kancionálu Písně vajroční A. D. 1537 aj.

Součástí vystoupení bude i " Malý adventní betlém " s tématy Zvěstování B. P M. a Navštívení Alžběty.

 Koncert pro krále začíná vždy v 16. hodin v sobotu 3. 12. a 10. 12. 2016,
cena vstupného - k sezení 120 Kč, k stání 80 KčPosted: 2016-11-29 08:14:04