person_outline
search

bannersokolka1

14. mezinárodní nábřeží paromilů Hradec Králové

14. ročník ojedinělého setkání milovníků páry, lodí, lodních modelů, zahradních a modelových železnic, sběratelů a konstruktérů parních strojů, mechanizmů a historických vozidel.

Připravena je prohlídka vystavené techniky, dále plavby na parníčcích po řece a jízdy na vláčcích naší i dalších zahradních železnic a jiné atrakce, ukázky parní techniky v pohybu a provozu.

Kak název praví, jde o letní setkání milovníků páry, jediné toho druhu ve Střední Evropě. Odehrává se na Smetanově a Eliščině nábřeží, a také v přilehlém parčíku na náměstí 5. května. K vidění jsou velké parní mechanizmy, hasičské stříkačky, modely parních strojů. Na kolejišti Dětské železnice pak vlakové soupravy o rozchodu 5“ a 7 ¼“. Neopakovatelnou atmosféru dokreslují na řece Labi plující parníčky Hradec, Královna Eliška a Primátor Ulrich. Posted: 2016-12-07 17:29:23