person_outline
search

bannersokolka1

Památník obětem internace Králíky

Památník obětem internace se nachází v klášteře redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách – Dolní Hedeči. Expozice je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří sem byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni v období let 1950 – 1961 komunistickým režimem.

Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950 – 1961 prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich.

Pomocí ikonografického i trojrozměrného materiálu si může každý návštěvník nastudovat propracovaný systém centralizačních a internačních klášterů a způsob jejich ostrahy bezpečnostními složkami totalitního režimu. Samostatnou kapitolu tvoří vůbec poprvé zveřejněné informace o celé historii centralizačního kláštera v Králíkách a jeho vedení, řízené politické převýchově řeholníků, hospodářské správě a pracovním nasazení internovaných řeholníků v zemědělství na Králicku i ve výrobě.

Ve vitrínách uvidíte autentickou výstroj a výzbroj ostrahy centralizačního kláštera tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, ale také některé velmi vzácné osobní potřeby a části pozůstalostí řeholníků, které se podařilo zachránit. Ze zcela unikátních liturgických sbírek je možné zhlédnout některé oděvy řeholníků, dále pak liturgické oděvy (pluviály, kasule, ornáty), kalichy, pyxidy, ciboria, monstrance, včetně relikviářů svatých a knih, které byly v 50. letech 20. století řádům a kongregacím zabavovány.

Nechybí zde ani ukázka interiéru velitelského „baráku“ (kancelář za mřížemi v interiéru) a strážní věže tzv. „špačkárny“ (ukázka za plotem v interiéru). Největším modelem, který lze navštívit i zevnitř, je interiér části obytného „baráku“ Nápravně pracovního tábora (NPT), ve kterém bylo přibližně deset světnic s dvaceti vězni. Poslední místností okruhu návštěvní prohlídky je ukázka chodby z typizované věznice 50. let 20. století s ukázkou dvou samovazeb - „izolací“, z nichž jedna je otevřená a je tedy možné shlédnout i její jediné vybavení - sklopné lože na zdi.Posted: 2016-12-12 11:54:58