person_outline
search

bannersokolka1

Den koní v Kladrubech nad Labem 2017

V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem oslaví Den starokladrubského koně. Dopoledneproběhne prohlídka stájí s průvodcem, odpoledne je připraven bohatý program na nádvoří hřebčína a večer Muzejní noc.

Všichni obdivovatelé „národního pokladu “ - plemene starokladrubských koní mají jedinečnou možnost navštívit Den koní, který pořádá Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

Zámecký park ovládnou starokladrubští bělouši a vraníci, kteří se předvedou v drezurních a skokových ukázkách a v různých zápřežích.

Program začíná již v 10 hodin chovatelskou ukázkou, v 11:30 je očekáván příjezd císaře Františka Josefa I. a jeho choti Alžběty Bavorské zvané Sissi. Císařský pár přijede v slavnostní zápřeži a odhalí pamětní desku nalezenou při rekonstrukci, připomínající císařovnu a její pobyty v Kladrubech nad Labem. Císař s císařovnou často do Kladrub dojížděli a i v sobotu 28. 5. budou moci přihlížet jedinečnému programu. Slavnostní hlavní program začíná ve 13:00, obsahuje 18 výjimečných prvků, do kterých bude zapojeno na 150 koní.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zápřeže, čtverylku starokladrubských hřebců nebo dámy v sedlech. Nebudou chybět ani speciální vystoupení jako např. uherská pošta, pushball či závěrečné vícespřeží. Pozvání přijali hosté tuzemští i zahraniční: Národní hřebčín Topolčianky (SVK), Zemský Hřebčinec Tlumačov s. p.o. a Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
 
Vystoupí také žáci Střední školy chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem. Zajímavostí pak bude společná čtverylka zástupců NHK a Zemského hřebčince Písek a Zemského hřebčince Tlumačov.

Mezi hlavní body programu bude jistě patřit prezentace dánského královského spřežení se zlatým kočárem z roku 1840, k jehož účasti vyslovila souhlas osobně dánská královna Margrethe II. Návštěvníci budou moci krásu zlatého kočáru obdivovat nejprve v dopoledních hodinách od 10:00 do 12:00 v rámci vystavení v expozici. Následně pak budou mít možnost shlédnout předvedení dánského královského spřežení v hlavním programu na nádvoří hřebčína.

K slavnostnímu dni je připojena netradiční prohlídka zámeckých interiérů formou Muzejní noci, která bude probíhat od 19:00 do 24:00 a návštěvníky bude provázet sám císař. Vůbec poprvé se návštěvníkům během muzejní noci otevře kaple Povýšení sv. kříže s tajemstvím své krypty.Posted: 2017-01-02 10:30:30