person_outline
search

bannersokolka1

Ledové sluje Národního parku Podyjí – nejdelší paledové jeskyně v ČR

Na strmém suťovém svahu Opuštěného meandru Dyje se nachází možství podzemních prostor, které vznikly skalním zřícením ortoruly. Díky specifickému mikroklimatu se v podzemí vytváří ledová výzdoba, která zde obvykle vytrvá až do pozdního léta.

Ledové sluje pod hřbetem kopce Větrník mezi Čížovem a Vranovem jsou pseudokrasové prostory s dosud zjištěnou délkou nejméně 2 km. Terén tvořený ortorulami byl postupně narušen říční erozí, k tomu na kámen působil také mráz a vítr. Tento proces začal sice ve starších čtvrtohorách, ale stále pokračuje. Kopec se tak pomalu rozpadá pohybem, který poetiční vědci nazvali „tanečně kývavým“. Od zbytku terénu svah Ledových slují dnes odděluje až 20 m široká průrva zvaná Velká rozsedlina. Vnitřek slují je pokryt až do letního období ledovou výzdobou.

Malebnou lokalitu si oblíbila někdejší majitelka Vranova hraběnka Helena Lubomírská – Mniszková. Hraběnka označovala Ledové sluje jako nejmilejší kout svého panství a o svou radost z této přírodní památky se také chtěla podělit s širokou veřejností, a tak roku 1859 nechala v této divoké části údolí Dyje zbudovat k jeskyním cestu. V celém svahu byl vystavěn systém kamenných stezek a laviček, přístupných ještě v první polovině 20. století. Na vrcholu skal byl vztyčen na hraběnčinu počest pomník v podobě jehlanu. Podle pověsti v základech stavby leží hrnec s jednou stříbrnou a 15 měděnými mincemi, krom toho také pahýl 12 m vysokého dubu (podle jiných borovice), který kdysi stával na samotném vršku.

Díky zdejšímu studenému mikroklimatu se v této lokalitě daří vzácným chladnomilným rostlinám a živočichům, např. silně ohroženému oměji jedhoji nebo lilii zlatohlavé, ze zvířat zde žije symbol NP Podyjí čáp černý a v podzemních prostorách nejméně 17 druhů netopýrů.

K samotným jeskynním je momentálně vstup z výše uvedených ochranářských a také bezpečnostních důvodů zakázán, svah je totiž prakticky stále v pohybu. Pokochat se pohledem na sluje můžete z vyhlídky od turistického altánu u Opuštěného říčního meandru. Hezká procházka z Čížova do Vranova vede po červené značce lesem I. zóny NP z rozcestí Pod Čížovem k rozcestí Ledové sluje, odkud můžete odbočit k vyhlídce u obelisku hraběnky Mniszkové. Pak se trasa kroutí k visutému mostu a přes Zadní Hamry do Vranova nad Dyjí.Posted: 2017-01-09 17:58:37