person_outline
search

bannersokolka1

Hájený potok

Hájený potok je druhý pravostranný přítok Smědé. Pramení pod vrcholem Smrku (1124m) v nejvýše položeném prameništi celého pohoří a po 5,5 km vtéká zprava do Smědé v Bílém Potoce ve výšce 415 m n. m. Plocha povodí je 5 km² a průměrný spád dna toku je 121 ‰. V turistické zajímavé části má potok průtok 130l/s.

Kolem Hájeného potoka vede zpočátku pohodlná široká žlutě značená cesta vedoucí z Bílého potoka na Paličník, která se za druhým můstkem mění na kamenitou pěšinu. Hájený potok sám v této dobře přístupné části nabízí spoustu nejen pro fotografy nádherných míst.

  

Vodopády Hájeného potoka

Horní kaskáda

se nachází mezi prvním a druhým můstkem, ale pro hustou vegetaci není z cesty vidět. Vysoká je 5,6 metru a široká 1-4 metry

Velká kaskáda

Najdeme ji v místě mostu u skály s Kratzerovým pomníčkem, celková výška soustavy je kolem 25 metrů. Na snímcích vidíme spodní část pod mostem a na druhém je část horní části nad mostem

 

Pomníčky u Hájeného potoka


cestou kolem Hájeného potoka narazíme na jeden pomníček, Kratzerův obrázek. Obrázek na skále u prvního můstku přes potok nám zde připomíná nešťastnou událost která se zde odehrála 3. ledna roku 1890 kdy zde Josef Kratzer z Bílého Potoka při svozu dřeva ztratil vládu nad svými saněmi a ty ho zde rozdrtily o skálu