person_outline
search

bannersokolka1

Stolová hora na Pálavě - nejbohatší lokalita šalvěje etiopské v Česku

Stolová hora (Tabulová hora) na Pálavě je mohutný vápencový kopec s téměř dokonale rovnou vrcholovou plošinou, na které už v mladší době bronzové stávalo opevněné sídliště. Na jižním svahu roste vzácná šalvěj etiopská. Stolová hora jedinou původní lokalitou této květiny na našem území.

Každý z kopců jihomoravské Pálavy je něčím výjimečný. Platí to samozřejmě i pro Stolovou horu. Chlubit se může nezaměnitelným tvarem s rozlehlou náhorní plošinou i vzácnými rostlinnými a živočišnými druhy. Stolová nebo Tabulová hora získala jméno podle vodorovného vrcholu. Jižní část kopce je vzácná také díky výskytu šalvěje vlnaté. Rostlinu tam lidé sbírali už v druhé polovině devatenáctého století. Nejblíže roste na Slovensku v okolí Bratislavy.
 
V době bronzové vniklo na Stolové hoře opevněné sídliště. Postavil je lid mohylové kultury. Lid s kulturou popelnicových polí pak opevnění zdokonalil. Nejpřístupnější místa hory chránil příkop a hradba, víc kryté části zřejmě jen dřevěná palisáda. První stopy osídlení tohoto místa však pocházejí již z počátku pozdní doby kamenné, kdy tam žili lidé s kulturou nálevkovitých pohárů.
 
mladší době bronzové postavili tehdejší lidé v Pavlovských vrších dokonce tři hradiska. Kromě Tabulové hory ještě na kopcích Děvín a Kotel. Byla to strategická centra na soutoku řek Svratky a Dyje. Jejich existenci dokládají i nálezy mnoha bronzových pokladů v okolí. K sídlišti na Tabulové hoře patřilo ještě žárové pohřebiště, které archeologové objevili na severním konci Klentnice.
 

Vzácná šalvěj etiopská a nejdelší žížala České republiky

Nejvzácnější místní rostlinou je šalvěj habešská neboli etiopská. Stolová hora je jediné původní místo v České republice, kde tato vzácná šalvěj roste. Podle jedné teorie se sem rostlina dostala díky římské legii, která měla základnu v nedalekých Pasohlávkách. Možná si vojáci dovezli z Panonské oblasti nějaké seno, ze kterého se vytrousilo pár semínek šalvěje. Mezi pálavské klenoty z živočišné říše patří na Stolové hoře určitě kobylka sága anebo střevlík uherský. Hluboko v podzemí žije i obrovitá žížala allolobophora hrabei, dlouhá až 50 centimetrů.
 
Stolová hora je součástí národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. Turistům, kteří se na vrchol kopce do výšky 459 metrů nad mořem vydají hora nabídne hezký výhled do okolí - za pěkného počasí je toho vidět hodně, například Mikulov s Turoldem a Svatým kopečkem. Směrem na jih do Rakouska je vidět celé předvídeňské pole s větrnými elektrárnami.


Posted: 2017-01-12 13:24:54