person_outline
search

Kraniometrie

Výstava Jana Melena.

Výstava Jana Melena

Vernisáž 15. února 2017 v 17 hodin.

Jan Melena se narodil v Havířově 8. 11. 1986. Studoval malířství na FAVU VUT v Brně, klasickou archeologii na Masarykově univerzitě v Brně, dějiny umění a kulturní dějiny na Ostravské univerzitě v Ostravě. V současnosti žije a tvoří v Praze. Ve své výtvarné tvorbě se zabývá převážně kresbou a grafikou. Zkoumá možnosti vlastní imaginace, prozkoumává rozsáhlý rezervoár historické vizuální paměti, kterou se vkládáním nových symbolů snaží rekontextualizovat a znovu oživit. Výsledkem těchto snah jsou hlavy bohů, nikdy neexistujících starověkých králů či medijních bytostí z jiných, lidmi ještě nenavštívených, planet. Mezi své inspirační zřídla považuje spiritistické medijní kresby a Art brut. Věnuje se také ilustraci knih (Jan Vrak – Řeč která čeká na své ráno), kurátorství výstav současného umění a pravidelně přispívá svými texty o současném umění do převážně internetových periodik (Literární noviny, Společenská revue Přítomnost ad.).

Soboty a neděle zavřeno.Posted: 2017-02-07 07:15:11