person_outline
search

bannersokolka1

17. Setkání v Josefovském údolí v Moravském krasu

17. setkání v Josefovském údolí Moravského krasu, které se koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků. Akce se koná v sobotu 27. května 2017 od 9:30 do 17:00.

Stará huť u Adamova, kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně, chystá bohatý program vztahující se tematicky k podstatě místa:
 
 • volně přístupná expozice železářství
 • ukázková tavba v replice kusové železářské pece používané v okolí slovanskými hutníky v období 9.–10. století ukončení tavby v 16.30 hod.
 • pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 18. května, jeho zapálení je naplánováno na poledne pondělí 20. května, v sobotu 25. května bude milíř rozebírán)
 • výroba dehtu
 • kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
 • odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
 • soustružení dřeva na replice středověkého pružinového soustruhu, řezbářství
 • textilní technologie využívané v období raného středověku (tkaní na karetkách, na desce a na lucetu)
 • pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
 • ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA
 • prezentace ochrany přírody a krajiny v CHKO Moravský kras
 • botanická vycházka
 • prohlídka zámku a parku Křtiny (11:00, 13:0 a 15:00), výstava Bohatství hlubin země, exkurze arboretem a kostnice pod chrámem
 • exkurze do jeskyně Býčí skála a program věnovaný zdejším novým objevům
 • Adamov - prohlídka kostela Svaté Barbory a Světelského oltáře (9:00 - 17:00)


Posted: 2017-02-08 16:40:53