person_outline
search

bannersokolka1

Pavel Roučka - Mezi askezí a extází

Výstava Pavla Roučky v Museu Montanelli představuje ustálené, leč stále experimentující dílo vyzrálého malíře.

Roučka si po celý svůj profesní život udržuje silnou a neutuchající kreativní energii a téměř obsesivní potřebu malovat a tvořit.

V jeho díle se střídají fáze extatické, akční exprese, odrážející jeho netrpělivé tvůrčí nutkání a okamžiky klidného, téměř asketického, abstraktního duchovního projevu.
Koncepce probíhající výstavy vychází z pokusu proniknout do tajemství vnitřního impulzu, či do pramene Roučkovy inspirace.

Roučka čerpá inspiraci všude kolem sebe a zaobírá se řadou nejrůznějších témat, zejména těch pramenících ze svého vnitřního dialogu Po celou dobu své tvorby se Roučka pravidelně vrací k dřívějším námětům a nebojí se je přehodnocovat, vždy však v duchu původního vizuálního stylu. Trpělivost pociťuje pouze v útrobách atelieru.
Výstava je svým způsobem multimediální, obohacena o předměty ze sbírky Musea Montanelli, videa, dokumenty, knihy a vydané katalogy.
 
Dadja Altenburg-Kohl

Kurátorka výstavyPosted: 2017-02-10 07:05:48