person_outline
search

bannersokolka1

Jaro na vsi ve skanzenu Přerov nad Labem

Výstava Jaro na vsi bude již tradičně připomínat zvyky našich předků. Uvidíte veškeré jarní obyčeje, od masopustních zábav, přes velikonoční zvyky a připomínku svatovojtěšské poutě až po máje a květnové mariánské svátky. Výstava Jaro na vsi je otevřena od 18.3. do 30 .4. 2017 denně kromě pondělí.

V celém areálu skanzenu budou připomínány různé staré zvyky a obyčeje, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Jarní gastronomická nabídka zahrnuje velikonoční pečení, zdobení perníčků nebo pohankových placek na mnoho způsobů.

Při jarní výstavě jsou už zpřístupněny všechny expozice ve skanzenu včetně staré školy a a také výstava hraček v přísálí bednárny. Ve velkém výstavním sále pokračuje jarní výstava velkou kolekcí kraslic zdobených starými technikami, v chodbě u staré školy a v kabinetu jsou nejrůznější kraslice vytvářené nezvyklými technikami a moderními barvami, doplněné jarními dekoracemi, pohlednicemi, současným zvykoslovným pečivem a keramikou s jarními motivy.

Tradiční výstava „Jaro na vsi“, zahrnující celý areál skanzenu, začíná letos už v sobotu 18. března 2017. V interiérech všech sedmi chalup jsou scény ze života našich předků, znázorňující různé staré zvyky a obyčeje, vztahující se k jarnímu období.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic masopustem. Kromě zabíjačky a maškar se tu připomíná i zvláštní krajová zábava „šplochan“. V druhé chalupě z Draha následuje čtyřicetidenní předvelikonoční období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením smrtky, chozením s lítem a přípravami na „Pašijový týden“. Tomu je věnována „staročeská chalupa“ s novou expozicí lidového výtvarného umění. Velikonoce tu vrcholí Božím hodem a hlavně velikonočním pondělím, spojeným s pomlázkou. K pomlázce se vztahuje také velká výstava kraslic a velikonočních dekorací, umístěná do všech výstavních prostor bednárny. V dolní části muzea pak výstava „Jaro na vsi“ pokračuje svatovojtěšskou poutí v chalupě z Dymokur, zábavami mládeže při slavnostech májů v chalupě ze Střihova, připomínkou májových pobožností v chalupě z Kovanic a končí v chalupě z Pojed svátkem sv. Jana Křtitele, spojeným s lidovým léčitelstvím.

Při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny i stálé expozice včetně školní třídy a kabinetu. Návštěvníci už mohou navštívit i nově dostavěnou část skanzenu s památkově chráněnou chalupou z Oskořínku, kapličkou, kovárnou a dvěma stodolami, v nichž se připravují nové expozice.

Ve velkém výstavním sále v bednárně je po celou sezónu atraktivní výstava lidových krojů ze středního Polabí, připravená z vlastních bohatých textilních sbírek. Po dobu konání jarní výstavy budou o všech víkendech předváděny různé aktivity, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek atd.)

Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Otevřeno úterý - neděle od 9.00 do 17.00 hodin. Poslední vstup v 16.00 hodin.

Objednávky zájezdů včetně pracovních dílniček na tel.č. 325 565 272 nebo 733 715 342.Posted: 2017-04-09 09:20:23