person_outline
search

bannersokolka1

Výstava Historické hřbitovy

Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky.

Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě tato výstava.

Výstava je výstupem projektu k dokumentaci a prezentaci skutečného stavu hřbitovů v České republice, realizovaného v roce 2016 spolkem Omnium ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Instalace výstavy v Regionálním muzeum v Jílovém u Prahy je další zastávkou této putovní výstavy po výstavě v Národní knihovně - Klementinu v březnu a dubnu 2017.Posted: 2017-04-28 08:05:28