person_outline
search

Májové notování

Občerstvení - kolotoč - skákací hrad. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve společenském domě.

Vystoupí dětské a mládežnické folklórní soubory:

Grúň z Habovky
Hanýsek ze Šakvic
Žižkovjánek z Moravského Žižkova
Sadováček z Velkých Pavlovic
Kalubáček z Vrbice za doprovodu CM Vergariovci z Břeclavi
Floriánek z Velkých Pavlovic
Krajcárek Hustopeče za doprovodu CM Švarcava
 Posted: 2017-05-22 14:23:09