person_outline
search

bannersokolka1

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony Nové Hrady

Skanzen s ukázkami hraničních záterasů z let 1950-1990. Soukromý pohraniční skanzen pana Radomila Marka byl původně umístěn u Borovan. V roce 2013 byl přemístěn na bývalý hraniční přechod u Nových Hradů.

V roce 2013 byl v těsné blízkosti bývalé celnice na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck vybudován skanzen ochrany státní hranice, který je součástí Novohradského muzea. Základ skanzenu tvoří exponáty z bývalého soukromého pohraničního skanzenu v borovanech, který tam vybudoval pan Radomil Marek se svými přáteli.

Cílem expozice je podat přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup České republiky do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu státní hranice v období tzv. studené války, kdy byl svět rozdělen na dvě nesmiřitelné politicko-hospodářské a vojenské soustavy.

Prohlédnete si zde například 150 m věrné rekonstrukce drátěných zátarasů, včetně "signální stěny". Hraniční stavby a překážky jsou doplněny muzeem dokumentujícím službu na státní hranici – je zde vystavena výstroj a výzbroj pohraničníků, nechybí ani obrazový a textový materiál.Posted: 2017-05-22 16:53:21