person_outline
search

bannersokolka1

Zámek Valtice - za poznáním a vínem na jižní Moravu

Dominantou Valtic je barokní zámek s kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kaple je využívána k hudebním produkcím. Zámek sloužil rodu Lichtenštejnů jako „rodinný domek“. Zpřístupněno je 21 místností zámku a nachází se zde také expozice o knížecí rodině, nově opravené sály a zámecké divadlo.

Barokní a rokokové zařízení zámeckých pokojů poskytuje představu o tom, jak si v 17. a 18. století žili bohatí šlechtici. Prohlédnete si jakousi muzeální instalaci, představující cenné předměty z liechtensteinského majetku a připomínající významné návštěvníky a obyvatele zámku – rakouského císaře Františka Josefa I. s manželkou Elizabeth, kancléře Metternicha či knížete Josefa Václava Liechtensteina. Druhý prohlídkový okruh představuje výstavu Rytíři Řádu Zlatého rouna na Moravě. Součástí expozice jsou kromě jiného dva originály Řádu Zlatého rouna a dva zlaté komornické klíče. Největší atrakcí okruhu je obří plátno, které pochází z 18. století a zachycuje rodinu knížete Lichtenštejna - někdejšího majitele zámku.

V roce 2014 zde byla otevřena nová expozice o knížecí rodině Liechtensteinů ve II. patře zámku, kde jsou zpřístupněny také nově opravené sály. Samotný prohlídkový okruh nabízí reinstalované osvětlení obrazárny či unikátní porcelánový servis značky Wedgwood. Na děti čeká v přízemí zámku nový dětský koutek.

Zámecký sklep, který je nejstarším sklepem ve Valticích, nabízí návštěvníkům nejen prohlídku těchto unikátních prostor doplněnou výkladem o historii vinařství, ale také seznámení s produkcí nejznámější valtické vinařské firmy Vinné sklepy Valtice, a.s.

Valtický zámek tvoří významnou součást Lednicko–valtického areálu, zapsaného v roce 1996 na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V okolí zámku se nacházejí dvě veřejně přístupné stavby Kolonáda na Reistně a Rendez-vous. Navštívit můžete také zdejší Bylinkovou zahradu.

Zámek zpřístupňuje také dva knížecí sály rodu Lichtenštejnů, lovecký sál a sál s knihovnou. V Loveckém sále si návštěvníci prohlédnou kromě trofejí a zbraní i různé historické kuriozity. Knihovna  posledního moravského zemského prezidenta Jaroslava Mezníka (1884 až 1941) představuje přes 1100 svazků knih.

Roku 1790 byla u příležitosti návštěvy císaře Leopolda II. otevřena nejmladší budova zámeckého areálu, pozdně barokní divadlo. Ve 40. a 50. letech 20. stol. bylo zničeno, nejprve válečnými událostmi a poté necitlivými zásahy za komunistického režimu. Nyní je obnoveno a zve na interaktivní prohlídku.
 

Trocha zámecké historie

Původně hrad, založený snad již ve 12. století, pasovskými biskupy nebo rakouským rodem Seefeldů (až do roku 1920 Valtice patřily k Dolním Rakousům), od roku 1387 až do roku 1945 náležel Liechtensteinům. V letech 1645 – 1646 byl poškozen Švédy. Na konci 17. století a počátku 18. století přišel do Valtic Jan Bernard Fischer z Erlachu, který vypracoval projekt na celkovou barokizaci zámku. Prováděcím architektem byl Ital Domenico Martinelli.

Prostor mezi zámkem a městem byl upraven jako čestný dvůr. Na výstavbě zámku se podíleli význační architekti jako např. F. Carratti, A. Beduzzi a A. Ospel, sochař F. Biener a štukatér Alberti. V průběhu 18. století prošly úpravou zámecké zahrady i park, v 1. polovině 19. století za Jana I. Liechtensteina pak proběhla rozsáhlá krajinářská úprava celého valtického okolí. V roce 1945 přešel do majetku státu.

Ve Valticích sídlí Národní vinařské centrum, které provozuje veřejnou degustační expozici Salon vín ČR.Posted: 2016-10-11 02:56:34