person_outline
search

bannersokolka1

Výstava Když císař umírá v Českém muzeum hudby

K 700. výročí narození Karla IV. pořádá i Národní muzeum výstavu věnovanou této významné historické osobnosti, která návštěvníky tentokrát uvede do světa karolinské společnosti.

Za doby vlády císaře Karla IV. došlo v našich zemích k významnému kulturnímu a uměleckému, ale také hospodářskému a společenskému rozvoji. Ten však nepřerušila ani Karlova smrt, kterou doprovázel velký výpravný pohřeb a velkolepé smuteční slavnosti.

Výstava s názvem Když císař umírá však představí nejen císaře Karla IV. a jeho vliv na následující historický vývoj českých zemí, ale především společnost v době vrcholného středověku. Návštěvníkům se tak představí vybrané památky hmotné kultury 14. a 15. století ze sbírek Národního muzea doplněné o zápůjčky z jiných veřejných institucí i od soukromých vlastníků. Téma je soustředěno kolem klíčového momentu smrti a pohřbu Karla IV., který bude na výstavě prezentovat kolekce textilií z královské hrobky na Pražském hradě. Trvalou paměť Karlových skutků na výstavě pak zastoupí díla umělců především z 19. století vztahující se k majestátu jeho „druhého života“.Posted: 2016-10-26 16:53:20