person_outline
search

bannersokolka1

Karel Černohorský a české Slezsko

První listopadová přednáška v Historické výstavní budově bude věnována historikovi umění, muzejníkovi, etnografovi a organizátorovi kulturního života v českém Slezsku – Karlu Černohorskému.

Karel Černohorský byl dvakrát ředitelem Zemského muzea v Opavě, a to v letech 1935–1938 a 1945–1949. I přes toto velmi složité období v dějinách naší země a českého Slezska zvláště se mu podařilo uskutečnit alespoň zčásti svou představu o moderním regionálním muzeu.

Černohorského snahy však překazily jednak události podzimu 1938, jednak únorový politický převrat v roce 1948. Přednáška se tak zaměří na osobnost tohoto muzejníka nejen v kontextu II. světové války, ale také událostí spojených s nástupem komunismu a ovlivnění dalšího směřování kulturního života.Posted: 2016-11-03 15:57:28