person_outline
search

bannersokolka1

Nákladové Nádraží Žižkov

Pro sezónu 2017 se zde plánují opět pravidelné projekce v letním kině a koncerty. Hudba v kolejích, divadelní představení, výstavy a mnoho dalšího.

Významnou památkou na území městské části Praha 3 je Nákladové nádraží Žižkov, které bylo v době svého vzniku chloubou prvorepublikových Československých státních drah. Dnes se jedná o největší a nejlépe zachovanou industriální památku na území hlavního města Prahy.

Budovy nádraží v roce 1930 společně vyprojektovali Dr. Ing. Karel Caivas a Ing. arch. Vladimír Weiss. Samotná výstavba skladišť, ramp a později i správní budovy probíhala v letech 1931–1934, do provozu bylo nádraží uvedeno v roce 1936. Svému účelu sloužilo až do roku 2002, kdy byl jeho provoz definitivně ukončen. I přes minimální údržbu zůstaly jednotlivé objekty zachovány v dobrém technickém stavu a s množstvím autentických detailů. I proto byly nádražní budovy zapsány v roce 2013 na seznam národních kulturních památek.

Rozloha celého areálu nádraží je asi 33 hektarů. Soubor objektů se skládá z administrativní budovy a dvou kolmo připojených budov skladišť. Budovy tak společně tvoří jeden celek ve tvaru U, který je vzájemně propojen systémem ocelových konstrukcí lávek a výtahů sloužících k přesunu materiálu. Žižkovské nákladové nádraží představuje velmi sofistikovanou funkcionalistickou průmyslovou stavbu, která byla ve své době provozně nejmodernějším nádražím v Evropě. Promyšlená organizace provozu umožňovala skloubit funkci překladiště státních drah a soukromých skladišť s oddělenými trasami manipulace zboží. Novinkou byly mimo jiné také patrové objekty skladišť propojené výtahy s propojujícími tunely v suterénu. Unikátní bylo i použití etážových skladišť po obou stranách kolejiště.


1435mm // kavárna / kino / hudba / galerie

Od roku 2016 provozuje Národní filmový archiv v podeji B a A kulturní centrum 1435mm. Organizátoři připravují další sezónu, která započne v květnu 2017.
 Posted: 2017-03-08 17:42:47