person_outline
search

bannersokolka1

Hradozámecká noc v Mostě

Tradiční Hradozámecká noc, kdy se hrady, zámky i některé kostely otevírají i po setmění. Návštěvníci mohou navštívit také kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, kde absolvujínetradiční noční kostýmovou prohlídku s průvodcem.

Průvodce mosteckého kostela Mgr. Jiří Sirový bude vyprávět o pohnuté historii tohoto gotického skvostu a prohlídka bude mimo jiné okořeněná poutavým vyprávěním varhaníka pana Radka Turčáni, který však nebude o varhanách, umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, jen vyprávět, ale bude na ně bude návštěvníkům také hrát. 

Všichni zaměstnanci kostela pak budou představovat Svaté patrony a návštěvníci budou moci - díky atributům, jež budou mít v rukou - hádat, jak se jednotliví představitelé jmenují.

Cena za prohlídku bude pro dětské návštěvníky ve věku od šesti do dvanácti let 70,- Kč a pro dospělé návštěvníky 100,- Kč.Posted: 2017-03-30 07:50:10