person_outline
search

bannersokolka1

Václav Rabas a mýtus hnědé

Země, chléb a hmota na periferii avantgardy - Rabasova tvorba z hlediska malířských kvalit: způsobu reprezentace hmoty, tahu štětcem, hnětení barev, modelování reliéfu.

Václav Rabas je autorem, který se v rámci umělecko-historického provozu občas vyhořuje a občas mizí, často pod vlivem politických souvislostí. Naše výstava jeho dílo vytrhla z historického kontextu a sleduje jej z hlediska jeho „malířských“ kvalit: způsobu reprezentace hmoty, tahu štětcem, hnětení barev, modelování reliéfu. Václav Rabas ve své tvorbě zohledňuje mnohotvářnost zdánlivě jednoduché české krajiny kolem Krušovic. V Krušovicích u Rakovníka se Václav Rabas v roce 1885 narodil a krajinu západních Čech neopustil.

Výstava připravená ve spolupráci s Národní galerií v Praze měla premiéru v Galerii výtvarného umění v Chebu. Jihlavská repríza výstavy bude obohacená o díla ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny (např. Jiří John, Bohumír Matal či Tomáš Císařovský).Posted: 2016-10-26 08:17:02