person_outline
search

bannersokolka1

Královské rozvody jako symptom moderní doby

Jak probíhá rozvod v královských rodinách? Jaká jsou jeho specifika? A kolik královských manželských párů se s touto situací již muselo vyrovnat?

Rozvod byl po dlouhá staletí strašákem, který se jako Damoklův meč vznášel nad nejedním královským manželstvím. Pohled na něj se v průběhu dějin měnil podle toho, jak se měnila doba, strategie a myšlení příslušníků jednotlivých královských rodů. Důvodem k tak vážnému životnímu rozhodnutí mohla být touha po štěstí a svobodě, ale i po moci a bohatství. Uzákonění instituce rozvodu v napoleonské Francii ještě neznamenalo jeho automatické přijetí v konzervativním prostředí královských rodin, přineslo však postupné rozvolňování dosud striktně dodržovaných náboženských pravidel. Z dnešního pohledu je jistě zajímavé sledovat důvody, které vedly saskou princeznu Luisu nebo britského krále Eduarda VIII. ke vzbouření se proti zavedeným normám.

Stal se však rozvod vhodným prostředkem pro řešení manželských krizí v soudobé královské společnosti? To a mnoho dalších zajímavých informací ze zákulisí královských rozvodů se dozvíte na přednášce Kamila Rodana, výzkumného a vývojového pracovníka SZM.Posted: 2016-12-08 08:21:31